Solarni električni sistemi koji se koriste za obezbedjivanje električne energije kad (trenutno) ne postoji električna mreža sadrži baterije. U samostalnim solarnim električnim sistemima baterije se koriste za skladištenje energije kako bi se koristila noću za osvetljenje ili druge uređaje. Takođe baterije se koriste za snabdevanje električnom energijom tokom perioda slabog sunčevog zračenja koje obezbeđuje el. energiju preko solarnih ploča.U solarnim električnim sistemima rezervnog napajanja baterije se koriste da premoste periode pada električne mreže.Najčešći nominalni napon baterija je 12 V . Ako su baterije nove i istog tipa i veličine možemo ih povezati u cilju dobijanja većeg kapaciteta baterije.Isto treba imati na umu da su baterije i najčešće najslabija tačka u solarnom sistemu. Neke od osnovnih stvari kako da se produži vek trajanja baterija su:

  • koristite upravljače punjenja (isključuju napajanje kada je baterija prazna)
  • voditi računa da je broj solarnih panela, veličina i broj baterija u skladu sa potrošačima (osvetljenje, kućni aparati)
  • preporučljivo je dopunjavati bateriju do maksimuma jednom mesečno da bi se produžio rok trajanja

Akumulator služi za skladištenje energije koju od sunca prikupi solarni panel. Ukoliko struju koristite samo preko vikenda, bitno je da njihov kapacitet potraje najmanje tri dana, a paneli će napuniti akumulatore dok vas nema. Akumulatori se izrađuju od 12 ili 24 V, a cenom su vezani za kapacitet. Na tržištu postoje dva tipa akumulatora koji se koriste za ovu svrhu. Starter akumulator I auto akumulator. Odlikuju se velikom snagom u početnom stadiju opterećenja, ali imaju manji broj ciklusa punjenja i pražnjenja tokom trajanja. Solarni akumulatori odlikuju se jednakom snagom za celo vreme opterećenja, samim tim i većim brojem ciklusa punjenja i pražnjenja. Ukoliko koristite solarni sistem za povremeno korišćenje (vikend, godišnji odmor…) tada će starter akumulatori biti sasvim dovoljni, dok se za svakodnevno korištenje svakako preporučuju solarni akumulatori.

solarni sistemi
Solarne baterije, solarni akumulator