Solarna autobuska stajališta su idealna za primenu u sredinama za koje je važno očuvanje i zaštita životne sredine.

Kako je okolina sve zagađenija, a zalihe uglja se smanjuju, trend razvoja vezan za električnu energiju je prelazak na napajanja iz obnovljivih izvora energije. Sunce je jedan od takvih izvora energije, a solarni paneli su sredstvo za pretvaranje sunčeve svetlosti u energiju za napajanje.
Kod ovakvih sistema za napajanje, zagađenje je smanjeno na minimum, a isplativost je zagarantovana na duži niz godina.

Solarna autobuska stajališta su zbog svoje automatizacije, izuzetno pogodna za instalaciju na udaljenim mestima, jer omogućavaju nadzor nad stajalištem iz kontrolnog centra. Takođe, daju informacije o pristizanju i prolasku autobusa kroz stajalište, pa putnici imaju informacije o vremenu čekanja. Optimizuju troškove održavanja i omogućavaju uvećanje prihoda.

solarni sistemi
Solarna autobuska stajališta

Primeri primene