Autobuska stajališta sa solarnim napajanjem su efikasno rešenje za obezbeđivanje napajanja stajališta koja imaju mogućnost napajanja nezavisno od konvencionalne infrastrukture.

Pored koristi očuvanju okruženja, koja se dobija upotrebom obnovljivih izvora energije, autobusko stajalište sa solarnim napajanjem se može prilagoditi prema potrebama klijenta, a pruža pregled i kontrolu nad svim stajalištima, iz kontrolnog centra – sa jedne tačke, što omogućava uštedu u troškovima održavanja.

Autobusko stajalište sa solarnim napajanjem su instalirana u mnogim gradovima i doprinose bezbednosti, održivosti sistema, kao i poboljšanju ukupne zelene slike.

Osnovna svrha autobuskih stajališta sa solarnim napajanjem je očuvanje okoline kroz korišćenje obnovljivih izvora energije.

Osnovni elementi autobuskog stajališta

Solarni punjači su skup solarnih ćelija i pripadajuće automatike, koje kada se izlože svetlosti, na svojim krajevima daju određeni napon, najčešće 12V, 24V i 48V, koji se može koristiti za punjenje akumulatorskih baterija i kasnije za namensku upotrebu. U većini slučajeva to je idealno a ponekad i jedino rešenje za mesta i objekte gde je veoma teško ili nemoguće obezbediti klasičnu električnu energiju. Solarne ploče se sastoje od solarnih ćelija. Kako jedna solarna ćelija ne može proizvesti dovoljno el. energije one se međusobno povezuju u solarnu ploču.
Smart Box je „mozak“ sistema. Sastoji se od Mikroprocesorske jedinice sa pripadajućim elektronskim elementima. Kontroliše rad solarnog autobuskog stajališta i omogućava optimalan pregled funkcija, koje se mogu podešavati prema zahtevima kupca.
Konstrukcija može biti napravljena od nekoliko osnovnih materijala: od pocinkovanog čelika obojenog u RAL antracit boju (boja konstrukcije može da se bira po RAL karti prema želji) ili nerđajućeg čelika (inox AISI 304 ili AISI 316) što čini čvrstu, statički proračunatu osnovu nadstrešnica. Svaka je nadstrešnica proračunata prema određenoj vetrovnoj zoni lokacije na kojoj se postavlja
Dodatna oprema je deo solarnog autobuskog stajališta koji se apsolutno može prilagođavati potrebama klijenta. Mogućnosti kombinovanja opreme koja je dostupna na stajalištu, kao i izgleda i funkcionalnosti su neograničene.

solarni sistemi
Autobuska stajališta