Danas fotonaponski sistemi imaju široko polje primene, a neki od njih su:

 • Za osvetljenje napajanje svih manjih potrošača u vikendicama
 • Ulična rasveta za potpuno autonomni dugogodišnji rad
 • Elektrifikacije udaljenih sela
 • Za pogon frižidera i ostalih rashladnih uređaja
 • Sistemi strujnog napajanja čamaca i brodova
 • Za punjenje mobilnih telefona i baterijskih lampi
 • Za tranzistorske radio i TV aparate
 • Za kampovanje, lov i ribolov
 • Sistemi za praćenje nivoa i kvaliteta vode
 • Udaljene meteorološke stanice
 • Napajanje TV repetitora, raznih predajnika i radio lokatora
 • Sistemi za hitne telekomunikacije
 • Za samostalni rad bežičnih kamera za praćenje i nadgledanje objekata
 • Kao rezervno napajanje u slučaju nestanka električne energije
 • Signalna osvetljenja na putevima i prugama
 • Dopremanje vode za stoku
 • Sistemi za katodnu zaštitu
 • Navigacijska i gabaritna svetla (obeležavanje tornjeva i visokih objekata)
 • Napajanje sistema za navodnjavanje
 • Za sisteme kap po kap, napajanje uređaja za provetravanje u staklenim baštama i plastenicima
 • Za rasvetu i napajanje ostalih uređaja u ovčarnicima
 • Za sva ostala mesta gde je priključenje na električnu mrežu nemoguće ili neisplativo, pa se mora pribeći ovoj vrsti alternativne energije

solarni sistemi
Primena solarnih panela

Primeri primene