solarni sistemi
Invertor

Invertori se koriste da bi promenili jednosmernu struju (DC) iz baterije u naizmeničnu (AC) iz mreže. Većina solarnih panela proizvodi jednosmernu struju, neki solarni paneli imaju integrisan invertor na poleđini ploče (takozvani AS modul). Postoje razne vrste i veličine invertora. Ako planiramo invertore da držimo u stanju pripravnosti, koristili bismo one koji imaju malu potrošnju u stanju pripravnosti, a ako planiramo da koristimo invertore često biramo one sa velikom efikasnošću.

Samostalni naizmenični fotonaponski sistemi su isti kao jednosmerni fotonaponski sistemi, izuzev što sadrže konvertor jednosmerne u naizmeničnu struju. Primer ovakvog sistema vidimo na slici. Invertor omogućava korišćenje standardnih aparata koji se nalaze u domaćinstvu. Zahvaljujući napretku u konvertorskoj tehnologiji pojavili su se fotonaponski sistemi velike efikasnosti, niže cene i veće pouzdanosti, tako da danas predstavljaju sve praktičniji izvor energije za mnoga domaćinstva i kompanije.

solarni sistemi
Šema naizmeničnog fotonaponskog sistema sa akumulatorom.